Tečaj “Hitna stanja u djece” u POU u Imotskom

stručni skupRijetko koja medicinska disciplina ili, drugim riječima, oblik zdravstvene zaštite, izaziva veću pažnju sveukupne javnosti od hitne medicinske pomoći (HMP) koja je u našem konceptu zdravstvene njege najčešće prva ustanova koja se susreće s hitnim stanjem bolesnika.

Hitna stanja u dječjoj dobi odnose se na stanja nastala zbog različitih bolesti ili ozljeda što ugrožavaju život djeteta ili na stanje djeteta bez vitalnih funkcija. Kako je svakom liječniku potrebno znanje i vještina u zbrinjavanju vitalno ugrožene djece, te su činjenice potaknule su organiziranje ovog tečaja. Pri tome nastoje obraditi najčešća hitna stanja u djece na način koji će omogućiti da se postavke iznesene na tečaju što točnije i jednostavnije primjene u praksi.

Tečaj “Hitna stanja u djece” provest će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske Županije ( voditelj tečaja dr Mate Kasalo, voditelj ispostave hitne medicine Vrgorac i Šestanovac ) i Stručnog tima iz KBC Rijeka ( doc.sci Harry Nikolić predstojnik dječje kirurgije KBC Rijeka, dr.med, mr.sci Kristina Lah Tomulić voditeljica odjela intenzivnog liječenja djece, pedijatar, KBC Rijeka, Neven Frleta dr.med,pedijatar KBC Rijeka, Slobodan Mičić dr.med anesteziolog KBC Rijeka ).

Tečaj će se održati 21. ožujka 2015. s početkom u 09.30 h u Imotskom, u dvorani Pučkog otvorenog učilišta.

Print Friendly, PDF & Email
Ad
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com