Odlagalište Kozjačić zatvara se do 2018.g.

topanaKomunalno poduzeće Topana već dugi niz godina bavi se sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada na području cijele Imotske krajine. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, proteklu godinu krenuli su u projekt odvojenog sakupljanja otpada: papir, plastika, staklo i tekstil. Cilj je manji pritisak na odlagalište. Odvojeni otpad skladišti se na privremeno reciklažno dvorište, odlagalište Kozjačić. No, priprema se zatvaranje spomenutog odlagališta do 2018.g.

„Mi smo napravili idejno rješenje za sanaciju i zatvaranje odlagališta. Dobili smo, ovih dana, potvrde od Ministarstva za zaštitu okoliša da nam ne trebaju studije utjecaja zahvata na okoliš. Sada prelazimo na glavni projekt za sanaciju i zatvaranje. Naravno, to će sve ovisiti o regionalnom centru za gospodarenje otpadom u Lećevici. Ako bude po planu i taj regionalni centar se otvori do 2018.g., mi ćemo morati zatvoriti naše odlagalište.“, istaknuo je Ante Jović, direktor Topane.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ad
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com