Rezultati monitoringa vode iz Modrog jezera: voda izvrsna za kupanje!

Modro jezero kupanjeEpidemiološka služba Imotski donijela je rezultate monitoringa vode iz Modrog jezera. Voda je uzorkovana 15. lipnja 2015.g., u 8 sati, za mikrobiološku analizu sa četiri lokacije:

1. lokacija – plaža na Jezeranskoj strani “A”

2. lokacija – plaža na Jezeranskoj strani “B”

3. lokacija – područje “Skakala”

4. lokacija – područje prema “Uvali”

Temperatura vode bila je 21 stupanj, a temperatura zraka 23 stupnja.

Prema ispitanim mikrobiološkim pokazateljima, na dan 19. lipnja, uzorci vode iz Modrog jezera udovoljavaju standardima za ocjenu kakvoće vode za kupanje. Prema pokazateljima, voda je izvrsna za kupanje.

Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com