Monitoring vode iz Modrog jezera: Voda izvrsna za kupanje

Modro jezero kupanjeEpidemiološka služba Imotski donijela je rezultate monitoringa vode iz Modrog jezera. Za mikrobiološku analizu voda je uzorkovana sa četiri lokacije:

  1. lokacija – ispod plaža na Jezeranskoj strani „A“
  2. lokacija – ispod plaža na Jezeranskoj strani „B“
  3. lokacija – područje „Skakala“
  4. lokacija – područje prema „Uvali“

Voda je uzorkovana 9. srpnja u 7:30 sati. Temperatura vode bila je 22 stupnja, a temperatura zraka 23 Celzijeva stupnja. Prema ispitanim mikrobiološkim pokazateljima, uzorci vode iz Modrog jezera udovoljavaju standardima za ocjenu kakvoće vode za kupanje, odnosno zaključno je kako je voda izvrsna za kupanje.

Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com