Na snagu stupio novi Zakon o prelasku djece preko granice

granicaOsmog dana od objave, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 82/15), a s njime su došle i neke promjene.

Tako je došlo do značajne novine u proceduri granične kontrole. Naime, članak 6. Zakona koji je do sada bio na snazi propisivao je da djeca do 14 godina mogu preko granice putovati samo u pratnji roditelja, drugog zakonskog zastupnika ili neke druge osobe. U posljednjem slučaju bila je potrebna suglasnost roditelja.

Spomenuta suglasnost morala je biti ovjerena od strane javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona taj članak više nije na snazi. Točnije, izbrisan je, a samim time prestala je i obveza roditelja za vađenje propisane suglasnosti u slučaju kada im djeca putuju preko granice u pratnji drugih osoba, bilo da su to članovi obitelji, prijatelji, različite organizacije i slično.

IZVOR: Dalmacija News

Print Friendly, PDF & Email
Ad
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com