Upute za produljenje vozačke dozvole te lovačke iskaznice

mupZakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“N.N” 64/15) člankom 8. propisano  je da se vozačka dozvola za upravljanjem vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F I G kategorije izdaje s rokom važenja od 10 godina.

Prilikom obnavljanja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača samo u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena prethodnim zdravstvenim uvjerenjem. Navedena odredba se odnosi na sve bez obzira na godine života.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“N.N” 74/11) člankom 30. propisano je da se vozačka dozvola za upravljanje C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i H  kategorije izdaje s rokom važenja od pet godina . Po isteku roka od pet godina, vozač iz ovog stavka prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozače.

Nadalje, a u odnosu na  vlasnike oružja, osobe koje prvi put nabavljaju oružje dužne su dostaviti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja nakon što im Policijska uprava ili Policijska postaja to naloži zaključkom i rok za dostavu je u tom slučaju propisan Zakonom o oružju i iznosi 60 dana od zaprimanja zaključka.

Osobe koje već posjeduju oružje temeljem oružnog lista dužne su po isteku roka važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se s rokom važenja od pet godina.

Zakon o oružju između ostalih uvjeta, propisuje da se oružje u svrhu lova može nabaviti ako fizička osoba ima najmanje 18 godina, te ima izdanu lovačku iskaznicu, ali ne propisuje gornju granicu starosti.

Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com