Pozornost prilikom lova na patke na području posebnog ihtiološkog rezervata Vrljika

patkeS obzirom na brojne dojave o učestalom lovu na patke na području posebnog ihtiološkog rezervata Vrljika, želimo Vam skrenuti pozornost na sljedeće činjenice:

  • granice rezervata su otprilike od izvorišnog dijela do mosta na Perinuši, u širini od 100 metara sa svake strane korita;
  • temeljni fenomen zaštite su riblje populacije;
  • sama rijeka je granica dvaju lovišta;
  • u uvjetima zaštite prirode lovno-gospodarske osnove LU “Ričina” iz Prološca za lovište “Proložac” stoji da “u dijelu lovišta koji se nalazi unutar granica posebnog ihtiološkog rezervata “Izvorišni dio i obalni pojas rijeke Vrljike” nisu dozvoljene lovne aktivnosti”;
  • u lovno-gospodarskoj osnovi LU “Imotska krajina” iz Imotskog za lovište “Imotski” se konstatira da je dio lovišta na području rezervata;
  • lovne aktivnosti na zaštićenim područjima u Imotskoj krajini se odvijaju još i u značajnom krajobrazu Prološko blato, te i tamo čuvari prirode JU, kao i u svim zaštićenim područjima, imaju pravo nadzora lovnih aktivnosti;
  • članak 114. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) kaže:

“(1) Posebni rezervat je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen očuvanju tih vrijednosti.

(2) U posebnom rezervatu nisu dopušteni zahvati i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom.

(3) U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom.”;

  • sukladno istom zakonu, čl. 143. – 145., za sve zahvate i radnje u posebnom rezervatu potrebno je ishoditi dopuštenja.
Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com