Postavljene mjere opreza na Laurića školi

laurića kućaNedavno još jedno urušavanje nekada poznate obrazovne ustanove Laurića kuće čini se kako je požurilo vlasnike u reagiranju. Sada su, u okružju razrušene zgrade, postavljeni znakovi upozorenja o mogućnosti urušavanja, zatvorena su vanjska vrata pa se više tu neće moći bacati ni smeće, a očišćen je i jedan dio dvorišta. Sve to još ni izdaleka nije dovoljno jer urušavanje i dalje prijeti prolaznicima pa se čeka intervencija Županije kako bi se moglo izvršiti kompletno rušenje postojećeg objekta, čime bi se definitivno izbjegli mogući incidenti.

Print Friendly, PDF & Email
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com