Grad je poništio Natječaj za zakup poslovnog prostora na Modrom jezeru

Grad Imotski poništio je Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Imotskoga. Tekst Odluke o poništenju prenosimo u cijelosti:

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15) i Odluke o uvjetima i postupku davanja zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik 2/12), gradonačelnik grada Imotskog, dana 09.03.2018 godine, donosi

O D L U K U

o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Grada Imotskog

 

Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – poslovna zgrada u Imotskom „Ulaz na Modro jezero“ i pripadajuća terasa, na k.č.z.. br. 3773 k.o. Imotski-Glavina, Jezeranska 32  objavljen na web stranici Grada Imotskog .

 

II.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Imotskog.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD IMOTSKI

KL:372-03/18-01/01

  1. BROJ:2129/01-02-18-01

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Budalić

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com