Spor Most-Grad Imotski

Most nezavisna lista preko svoga županijskog vijećnika Mate Rebića uputila je priopćenje u vezi radova na ulazu u imotsko Modro jezero pod naslovom „Grad Imotski uništava Modro jezero pogodujući koncesionaru“.U priopćenju se između ostalog kaže;
Grad Imotski je nonšalantno porušio stabla na ulazu u Modro jezero i betonirao terasu za budući ugostiteljski objekt, ne mareći pri tome za vlastitu prirodnu baštinu a ni zakone Republike Hrvatske. Tako bi se mogla sumirati trakavica oko koncesije za ugostiteljski objekt na ulazu u Modro jezero. Devastacija bisera poput Modrog jezera, prirodnog fenomena pokazatelj je kako se uništavaju parkovi prirode. Kako sto je Nacionalni park Plitvička jezera prošlog ljeta zabilježio velika oštećenja, izgradnjom u samom parku, to je sada slučaj i s Modrim jezerom. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike potvrdilo je da se radovi izvode unutar parka prirode, na moje izravno pitanje”.Naime, nakon što je u dogovoru sa ravnateljem županijske Javne ustanove “More i krš”, gospodinom Gabelicom, grubo izmanipulirano tumačenje o granici zaštićenog područja spomenika prirode, Grad Imotski je prostor u svom vlasništvu dao u koncesiju zajedno sa projektom proširenja. Tumačenjem ustanove “More i krš” i gospodina Gabelice, koji je postavljen da štiti našu prirodnu baštinu, i aktom Grada, koji mari još manje, na ulazu u Modro jezero porušen je dio stabala kako bi se otvorio prostor za betonizaciju i terasu za budući ugostiteljski objekt. Na jasno pitanje je li za radove na ovoj lokaciji potrebna suglasnost iz Ministarstva još jasnije odgovaraju.
“Na temelju dostavljenoga opisa lokacije predmetnoga zahvata te uvidom u Upisnik zaštićenih područja i grafički prikaz granica zaštićenog područja na Bioportalu mišljenja smo da se predmetni zahvat nalazi unutar granica Spomenika prirode Modro jezero. Ukoliko se zahvati izvode unutar područja zaštićenog u kategoriji spomenik prirode, tada je sukladno čl. 144. i 145. a Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), za potrebno ishoditi dopuštenje upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije nadležnog za poslove zaštite prirode, a ne ovoga Ministarstva”.
Da napomenemo da je Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša svojim dopisom od dana 4.lipnja 2018 godine potvrdio da Grad Imotski za navedene radnje na ulazu u Modro jezero nije tražio a niti dobio suglasnost navedenog tijela.Zbog sustavne nebrige za vlastitu prirodnu baštinu i vlastite građane kao i jasnog rada protivno interesima građana, od nadležnih službi tražimo neodgodivu reakciju u zaštiti prirodne baštine koja je neosporan razvojni potencijal grada Imotskog, stoji u priopćenju Mosta.
U gradu Imotskom mirno su primili ,kako kažu konstantno prozivanje županijskog vijećnika Rebića,koji je, ističu,mogao putem svojih neovisnih vijećnika u Gradskoj skupštini dobiti sve odgovore na pitanja oko Modrog jezera.Na pitanje oko rušenja stabala na ulazu u jezero u Gradu ističu da se to može raditi isključivo uz nadzor i odobrenje čuvara prirode,pa su nam kao dokaz predočili i zapisnik u kojem čuvar dozvoljava uklanjanje suhih i opasnih grana za posjetitelje.Što se tiče zahvata za ugostiteljski objekt koji je dat u zakup privatniku,grad Imotski je radio u skladu sa dozvolama izdanim još 9. srpnja 2004. godine od Ureda državne uprave RH U Splitsko dalmatinskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove-Ispostava Imotski,u kojoj stoji da „Uvidom u rješenje o zaštiti Modrog i Crvenog jezera od 25. ožujka 1964.godine razvidno je kako se zaštita odnosi na čestice br.1732.,1733.,3247.,3248,i 3387/4 K.o. Imotski-Glavina.Izlaskom na teren i uvidom utvrđeno je da se sporni objekt nalazi na čestici 3773 K.O. Imotski-Glavina,znači van zaštićenog područja,što znači da nisu potrebni uvjeti zaštite.U Gradu su izjavili da sve što je rađeno unutar i oko objekta je rađeno sukladno projektnoj dokumentaciji i do sada postojećim dozvolama i poštivane su sve zakonske i građevinske procedure.
Mislimo da su svi komentari suvišni i sva prozivanja i etiketiranja neopravdana i neumjesna,rekoše nam u gradu Imotskom.

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com