Zahvati na ulazu u Modro jezero u skladu sa zakonskim odredbama

Danas je viša inspektorica za zaštitu prirode iz Ministarstva zaštite okliša i energetike ,obišla lokaciju na ulazu u Modro jezero te izvršila terenski nadzor na čestici na kojem se nalazi ugostiteljski objekat na ulazu.Uvidom u prezentiranu dokumentaciju, te pregledom terena ustanovljeno je kako predmetrna čestica nije u zaštićenom području spomenika prirode.Dokument na kojem se to bazira datira od 9. srpnja 2004. godine, te se shodno tome svi zahvati na toj čestici izvode u skladu sa zakonskim odredbama..

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “%1$s”

  1. To smo i ocekivali!
    Neki ljudi imaju problema s shvacanjem procitanog, pa prozivaju druge da im tumace u objasnjavaju sto zele raditi svoj posao.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com