VOZAČI, OPREZ! Radovi na području Zmijavaca i nova regulacija prometa

Na području općine Zmijavci, točnije na lokalnoj cesti oznake L67218 Zmijavci-zaseok Hršćevani, od ponedjeljka, 12. kolovoza, vrše se građevinski radovi iskopa kabelske kanalizacije i uvlačenja kabela za potrebe spajanja područne škole Znaori na optičku telekomunikacijsku mrežu. 

Planirani radovi su podijeljeni u dvije cjeline obzirom na tehnologiju izvođenja radova:

1. Radovi iskopa rova obuhvaćaju iskop rova po trasi postojeće DTK kanalizacije na dvije odvojene lokacije, prva na Ulici dr. Franje Tuđmana (ŽC 6182) na spoju sa Blajburškom ulicom. 

Druga je od mjesnog groblja u Zmijavcima, Putom Suvače u smjeru zapada, dalje ulicom Ante Starčevića do kućnog broja Starčevića 10 gdje radovi završavaju na kolniku te će tokom radova na ovoj lokaciji cesta biti zatvorena. Promet će se odvijati obilaznim pravcima. 

2. Radovi provlačenja SVK kabela kroz postojeću DTK kanalizaciju, vrše se od Ulice dr. Franje Tuđmana (ŽC 6182), dalje Putom Suvače te ulicama Ante Starčevića i Tina Ujevića (LC 67218) do zdenca na kolniku kod osnovne škole u Hršćevanima.

Svi radovi će potrajati do kraja kolovoza. 

Sudionike u prometu molimo za poštivanje uputa osoblja gradilišta i privremene prometne signalizacije.

Tijekom izvođenja radova biti će vršen stalni nadzor od strane investitora Hrvatskog Telekoma i izvođača radova Ericsson Nikola Tesla Servisa.  

Svi radovi se izvode uz prethodno dobijene suglasnosti. 

Na fotografiji je označeno magentom dionica sveukupnih radova, kao i crno crtkano dionica zatvaranje ceste za sav promet. 

Print Friendly, PDF & Email

Prikaži komentare

Još nema komentara

Komentiraj

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com