Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski

Općenito o projektu

Pred nama je provedba jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području Imotske krajine. Radi se o projektu vodno-komunalne infrastrukture vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja aglomeracije Imotski koja obuhvaća naselja sjeverno od Imotskog polja:

 1. Imotski
 2. Glavina Donja
 3. Donji Proložac
 4. Postranje
 5. Donji Vinjani
 6. Medvidovića Draga

Osnovni ciljevi projekta su sukladno  zahtjevima EU Direktive 91/271/EEZ:

 • Zaštita okoliša i zdravlja ljudi prikupljanjem i pročišćavanjem otpadnih voda
 • poboljšati kakvoću površinskih i podzemnih voda i vodotoka priključenjem korisnika kućanstava i tvrtki na sustav javne odvodnje
 • poboljšanje vodoopskrbe

Projekt u predstojećoj fazi obuhvaća u području odvodnje:

 • rekonstrukciju 4,6 km postojeće oštećene kanalizacijske mreže u centru Imotskog
 • Izgradnja 13,7 km sekundarne kanalizacijske mreže odvodnje podsustava Imotski
 • Izgradnja 17,7 km sekundarne kanalizacijske mreže odvodnje podsustava Proložac
 • Izgradnja 22,6 km primarne i sekundarne mreže odvodnje podsustava Vinjani Donji
 • Izgradnja objekata sustava odvodnje 11 crpnih stanica, 3 preljevne građevine, kišno-retencijski bazen, pjeskolov-mastolov
 • Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja na III. Stupanj pročišćavanja i kapacitet 13.300 ekvivalent stanovnika
 • priključenje korisnika (kućanstva i tvrtke) na sustav odvodnje

te u području vodoopskrbe:

 • sanacija vodozahvatne izvorišne crpne stanice Opačac i izmjena crpnih agregata
 • izgradnja vodospreme Imotski 500 m3
 • rekonstrukcija 34,5 km vodoopskrbne mreže i objekti i oprema za kontrolu i smanjenje gubitaka

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 231 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega EU financira 70 % (oko 161,6 milijuna kn), Republika Hrvatska i Hrvatske vode po 13 % (oko 30,1 milijuna kuna) i jedinice lokalne samouprave (Grad Imotski i Općina Proložac) oko 4% (9,2 milijuna kuna).

Početak realizacije projekta je sredina 2020. godine, a završetak je sredinom 2023. godine.

Priprema projekta započela je 2014. godine, izrađena je studija izvedivosti, elaborat zaštite okoliša, idejni i glavni projekti te ishođene lokacijske i građevinske dozvole

 

Obuhvat aglomeracije Imotski

Aglomeracija Imotski u dugoročnom rješenju tj. u drugoj etapi obuhvaća dodatnih 5 naselja odnosno ukupno 11 naselja, smještenih uz južni obod Polja: Grubine, Kamenmost, Šumet, Runovići, Zmijavci

Predmet ovog projekta je I. etapa izgradnje.

Više detalja na sljedećim poveznicama:

https://www.vodovod-imk.hr/index.php/odvodnja

https://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

„Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”.

 

Napomena:

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.“

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “%1$s”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ad
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com