Odlagalište “Kozjačić” u ruke Komunalnom društvu Grada

Na XXIV. sjednici Gradskog vijeća održanoj u petak na večer ,vjećnici su jednoglasnom odlukom potvrdili prijedlog Grada Imotskog da se odlagalište otpada “Kozjačić”daje na upravljanje Komunalnom društvu Grada.Do sada je Kozjačićem upravljala firma “Čistoća Imotske krajine d.o.o..Bez obzira na to u Kozjačić će i dalje pristizati otpad iz svih općina Imotske krajine ,a u financiranju njegove sanacije za koju postoje i svi propisani projekti osim grada sudjelovati će sve općine.Također ,u pripremi je i uređenje reciklažnog dvorišta.
Od ostalih točaka Dnevnoga reda treba istaknuti pitanja vijećnika o statusu ugostiteljskog objekta na ulazu u Modro jezero.Gradonačelnik Ivan Budalić po tom pitanju odgovorio je kako on kao čelni čovjek grada u prvom redu štiti interese grada,te da je ugovor sa dosadašnjim korisnikom toga objekta raskinut još prošle godine,a zbog nepoštivanja istoga od strane stranke koja je uzela objekt u najam.Nakon što grad uđe u posjed objekta raspisat će se novi natječaj sa uvjetima koji će propisati grad i na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani . Bilo je pitanja i o izgradnji nogostupa u Vinjanima Donjim od Bušića do graničnog prijelaza ,te od Lučice do igrališta,nastavak izgradnje grobnica u Gradskom groblju u Imotskom,te uknjižbi groblja na grad,kao i tempo isplate Božičnica umirovljenicima.Glasovanje o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića u Imotskom,kao i prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u toj ustanovi prošao je glasovanjem u omjeru 9:8.Prihvaćena je i odluka o izmjeni Proračuna grada za ovu godinu,prošao je i prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe opće namjene Civilne zaštite,a prošao je i izvještaj Plana o gospodarenju otpadom Grada Imotskog za 2019. godinu.

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com