Zbog epidemije koronavirusa, donesena nova odluka o radu sudske uprave

Sukladno novonastaloj situaciji, u cijelosti prenosimo odluku sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave:

“Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (NN 28/13,33/15,82/15,82/16 i 87/18) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) povodom preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine po nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u u Općinskom sudu u Makarskoj donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID -19) Općinski sud u Makarskoj, u sjedištu suda i u Stalnoj Službi u Imotskom

– neće primati stranke u vremenu od 17. ožujka 2020. do 1. travnja 2020

osim u izuzetnim slučajevima, (prijedlozi za upis u ZK postupcima i sl.) koji će svaki za sebe posebno procijeniti.

– rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana.

II Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta. Sugerira se odgoda ročišta u kojima je veći broj sudionika.

III. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranici suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnoj službi.

IV. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmeti ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

V. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o

nekažnjavanju) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na porti sjedišta suda u Makarskoj, te na porti Stalne službe u Imotskom, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

VI. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu (“Apostille”) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na porti u sjedištu suda u Makarskoj, te na porti Stalne službe u Imotskom s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

VII. Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e- mailom, uz navođenje kontakata (broj telefona ili e-mail) te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.

VIII. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

IX. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom i poštom te telefonom.

X. Sud će primati samo stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.

XI. Ova odluka stupa na snagu dana 17. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

XII Pravosudni policajac će obavezno nositi zaštitne rukavice i masku, te će u zgradu suda propuštati isključivo osobe s pozivom, a osobe koje žele predati poštu ( zahtjev za ovjeru
isprava i zahtjev za uvjerenja o nekažnjavanju ) usmjeriti će na portu.

XIII Na web stranici suda i na ulaznim vratima zgrade u sjedištu suda i u Stalnoj službi u
Imotskom, postavit će se zamolba svima da ne ulaze u sud bez poziva te da sa sudom, koliko god je moguće, komuniciraju putem telefona, e-komunikacijom, e-maila, pošte ili telefaxa.

XIV Čistačice se obvezuju svaki dan dezinficirati sve kvake i metalne površine u zgradi suda i zgradi Stalne službe u Imotskom.

XV Rukavice i maske će se podijeliti čim pristignu, svim službenicima koji su najviše izloženi strankama i sukladno količini koja se uspije nabaviti.

XVI Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i Stalne službe, te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.”

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com