Obavijest Komunalnog društva Grada Imotskog d.o.o.

Na temelju članka 10. Zakona o grobljima ( NN 19/98 , 50/12 , 89/17) i Službenog glasnika Grada Imotskog ( broj 01/2019) Komunalno društvo Grada Imotskog d.o.o. – Uprava groblja obavještava sve sugrađane na području grada Imotskog ( korisnike grobnih mjesta na gradskim grobljima Gospe od Anđela ,sv. Ante , sv. Roka i Uspenja Blažene Bogorodice) da su se za svaku promjenu – prenošenje prava korištenja grobnog mjesta na nasljednika , ustupanje grobnog mjesta trećoj osobi , plaćanje grobne naknade i bilo kakve zahvate na uređenju groblja dužni javiti Upravi groblja na adresu Glavina Donja 493/A , 21260 Imotski ili na e-mail adresu: operativa1@komunalno-drustvo-im.hr i donijeti potrebne dokumente ( rješenje o nasljeđivanju , ugovore o ustupanju grobnih mjesta itd) radi ažuriranja grobnog očevidnika.

Print Friendly, PDF & Email

Prikaži komentare

One Response

  1. MAZUL

Komentiraj

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com