Danas kreću prijave za 800 kuna mjesečne naknade za starije osobe

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od utorka 15. prosinca 2020. počinje zaprimati zahtjeve za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Zahtjevi za naknadu mogu se predati osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Na novčanu pomoć imaju pravo hrvatski državljani stariji od 65 godina s prebivalištem u Hrvatskoj najmanje 20 godina, koji nisu stekli uvjete za starosnu mirovinu te uz važeće institute socijalne skrbi imaju prihod manji od 800 kuna po članu kućanstva.

Iznimno, korisnici prava na mirovinu i prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu ostvariti pravo na nacionalnu naknadu pod uvjetom da se na njihov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja. Početni iznos naknade je 800 kuna, a zakonom je predviđeno njezino usklađivanje jednom godišnje, počevši od 1. siječnja 2022., prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se od 15. prosinca preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u sustavu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje HZMO preko poslovnih banaka u RH, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.

Očekuje se da će pravo na novu državnu naknadu ostvariti oko 20.000 osoba.

IZVOR: Dalmacija News

Print Friendly, PDF & Email

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com